• banner

Nip yn y blagur, Parth Diwydiannol COATI Mengjiaolan Cynnal dril argyfwng tân

Er mwyn gwella ymwybyddiaeth o ddiogelwch tân a chryfhau gallu gweithwyr corfforaethol i ymateb i argyfyngau, mae ein cwmni'n cynnal cam cyntaf 2021 o hyfforddiant gwybodaeth amddiffyn rhag tân a gweithgareddau cyfres dril tân ar Ebrill 12. Mae'r gweithgaredd hwn yng nghanol gwneud ein gweithwyr a gweithwyr fod yn hyfedr wrth ddefnyddio a chymhwyso gwahanol fathau o offer ymladd tân, ac i wella trefniadaeth a galluoedd trin y cwmni wrth wynebu tân cychwynnol.

Fe wnaeth yr ymarfer hwn wella gallu'r gweithwyr i ymateb yn gyflym i argyfyngau, trin brys a gweithrediadau cydgysylltiedig, a chasglu profiad ymarferol wrth ddelio â thrychinebau fel tanau. Dywedodd pawb eu bod, yn y dril, wedi codi eu hymwybyddiaeth o ddiogelwch tân, dysgu gwybodaeth frys, a gosod sylfaen gadarn ar gyfer cynhyrchu’n ddiogel yn y dyfodol.


Amser post: Ebrill-20-2021